امروز 04 فروردین 1402

اخبار
سینمای آزادی و آزادگی
سینمای مقاومت چیست و کارکرد امروزی آن چگونه است؟ بسیاری سینمای مقاومت را معادل سینمای دفاع مقدس می‌پندارند درحالی که این گونه نیست و با وجود برخی مشتر…