امروز 05 مهر 1402

همراه با اختتامیه هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت/۲

 

پرچم‌های جشنواره فیلم مقاومت بر ناو شهید رودکی افراشته شد

دیواره‌های طرفین ناو شهید رودکی با تلفیق پرچم‌های قدی و ایستاده ایران و پرچم‌های هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت محصور شد.

به گزارش روابط عمومی هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، پرچم‌های جشنواره فیلم مقاومت روی ناو شهید رودکی که عصر امروز ۱۷ اسفند میزبان مراسم اختتامیه آن است نصب و آماده سازی شد.