امروز 04 فروردین 1402

نشست رسانه‌ای هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت که در بنیاد فرهنگی روایت فتح

روز پنجشنبه – ۲۴ آذرماه در نشست رسانه‌ای هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت که در بنیاد فرهنگی روایت فتح برگزار شد.
جلال غفاری‌قدیراظهار داشت: بزرگترین خبر و اتفاق سینما در جشنواره تبلور پیدا می کند که این هم باید از جنس مقاومت باشد.
وی افزود: تلقی ما این است که رویدادسازی و خبر جشنواره باید از جنس مقاومت باشد. لذا تدبیر کردیم که اختتامیه جشنواره را در پهنه خلیج فارس با جزایر همیشگی ایرانی برگزار کنیم؛ پهنه زیبایی که امروز با افتخار می توانیم بگوییم در هیچ دوره ای تا به این اندازه در ید قدرت ما نبوده است.
غفاری با تاکید بر این که رویکرد جشنواره داری ما باید از جنس همان رویداد باشد، از گفتمان سینمای مقاومت می‌توان به عنوان رقیب گفتمان غالب سینما نام برد اظهار داشت: یکی از جلوه های کلام رهبری در سال‌های اخیر تفسیر گفتمان مقاومت و تفاسیری چون مقاومت و اقتصاد مقاومتی است.
دبیر هفدهمین جشنواره فیلم مقاومت گفت: جشنواره مقاومت باید به گونه ای رقم بخورد که فیلمسازی گام دوم انقلاب اسلامی وارد عرصه شود. باید در نسل نوع فیلمسازانی که گام دوم انقلاب اسلامی را رقم می زنند سرمایه گذاری کنیم و به افق بلند مدتی که این ها رقم خواهند زد فکر کنیم.
وی با بیان این که باید جنبه جشنواره صرفا مسابقه نباشد و همراه با جریان فیلمسازی باشد اظهار داشت: تاکید ما روی فیلم کوتاه بوده که با توجه به وسع و توان این نسل فیلم کوتاه بستر مناسب تری است و این حوزه جذاب و مورد تاکید ماست. جوایز در این حوزه علاوه بر این که ویژه خواهد بود حمایت های ویژه تولیدی نیز خواهیم داشت.
غفاری همچنین گفت: ما باید رویکرد جشنواره داری خود را توسعه دهیم و این رویکرد می تواند کاملا همجنس مضمونی باشد که جشنواره دنبال می کند. اگر به گونه ای در جشنواره هدفگذاری کنیم که برای کشور، انقلاب و مقاومت عایدی ایجاد نشود از هدف جشنواره دور شدیم.
دبیر جشنواره هفدهم فیلم مقاومت خاطرنشان کرد گفت و گوهای حرفه ای در سطح بالا با فیلمسازهای بزرگ مطرح شده تا به این جمع بندی برسیم تا یکی از آثار بزرگی که در سال های آینده خلق می کنند در نسبت با گفتمان و سینمای مقاومت باشد.