امروز 05 مهر 1402

دائمی شدن دبیرخانه جشنواره فیلم مقاومت از امسال

دبیر جشنواره هفدهم فیلم مقاومت غفاری از دائمی شدن دبیرخانه جشنواره فیلم مقاومت خبر داد و گفت: تمرکز این دوره در اسفند ماه است و بعد از آن کل اتفاق های جشنواره را در طول سال خواهیم داشت و هفته های فیلم و جشنواره های استانی در طول سال خواهد بود و این به یارگیری ها، ارتباط ها، سفرها و دیدارها کمک می کند.
وی تاکید کرد: در این جشنواره، هر جایی فیلمسازی درگیر با جریان لیبرال سرمایه داری است و حذف شده در دایره هواداری ما قرار می گیرد. اینها کم نیستند که به جرم اعتراض به اتفاق سیاسی در غرب، جریان و یا کودک کشی اسرائیلی ها در منطقه از جریان سینما حذف شده اند.
غفاری گفت: تلاش می کنیم ظرفیت های جوان و استعدادهای هنری در حال شکوفای کشور را با این جشنواره گره بزنیم. وقتی بزرگ های سینما در کنار هم حضور پیدا می کنند این حضور فرصت خوبی برای تشویق جریان فیلمسازی در کشور است که بتوانیم در سطح های استانی اینها را رشد داده و در نهایت برای چله دوم انقلاب بزرگترین فیلمسازهایی تربیت شوند که در آینده فیلمهایشان را ببینیم.
وی افزود: ما نیاز داریم پروتکل های خرید و فروش خود و تبادل فیلم را توسعه دهیم و کار مشترکی که بین علاقمندان به گفتمان مقاومت وجود دارد. رایزنی های این کار هم در حال شکل گیری است تا شاید بتوانیم ولو ماکت کوچکی را در این دوره پیاده سازی کنیم و در سال های آینده بازار فیلم با مضمون مقاومت داشته باشیم.